Điểm thưởng dành cho nguyenvanluong

 1. 10
  Thưởng vào: 30/5/16

  Vàng

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 2. 5
  Thưởng vào: 10/5/16

  Bạc

  30 messages posted. You must like it here!

 3. 1
  Thưởng vào: 29/4/16

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.